Po złożeniu dokumentów kandydat otrzymuje imienne skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Badania te może wykonać bezpłatnie we wskazanych placówkach (lista zostanie opublikowana już wkrótce) lub odpłatnie w dowolnie wybranej przychodni. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w dziekanacie Wydziału w terminie do 1 października. Nieterminowe złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia skutkować będzie opóźnieniem wydania legitymacji studenckiej.