Kandydat musi dostarczyć, w wyznaczonym terminie, wymagane dokumenty:

  • świadectwo maturalne oraz jego kserokopia,
  • dowód osobisty lub jego potwierdzona kserokopia (szkoła/gmina/notariusz),
  • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • w przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata – wypełnione pełnomocnictwo.

UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty/ kuriera.