Rekrutacja Krok po kroku, to miejsce, w którym w szybki sposób uzyskasz informacje, co i kiedy należy zrobić, aby dostać się na wymarzone studia.

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, pozostałe programy studiów prowadzone w Warszawie, programy studiów prowadzone w PW Filia w Płocku. Każdy kandydat może założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu.
 2. Wybierz do 5 opcji programów studiów w konkursach poza architekturą. Uwaga! Pamiętaj, że programy deklaruje się szeregując je według zasady: Na pierwszym miejscu powinna znajdować się opcja studiów, na której najbardziej Ci zależy. W dalszej kolejności należy podać programy o niższych preferencjach. Kolejność wyborów można korygować do ostatniego dnia trwania zapisów.
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wymaganym terminie. (płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie).
 4. Wprowadź wyniki maturalne.
 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR) możesz znaleźć się w jednej z 4 sytuacji:


  • Zakwalifikowany na najwyższy priorytet  – złóż wymagane dokumenty: świadectwo dojrzałości i dowód osobisty (wraz z ich kserokopiami) oraz 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  • Zakwalifikowany na dalszy priorytet oraz na listę rezerwową wyższych priorytetów – złóż dokumenty, potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji,
  • Zakwalifikowany wyłącznie na listę rezerwową – potwierdź na IKR chęć brania udziału w kolejnych etapach rekrutacji i czekaj na wyniki kolejnej tury,
  • Niezakwalifikowany na żadną z list– niestety uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów kwalifikacyjnych zarówno na listę zakwalifikowanych jak i rezerwowych.


UWAGA!!! Dokumenty powinny być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie, wskazanym na IKR. Poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych budynków/wydziałów PW.

Sprawdź na mapie, jak do nas trafić!

 

Kampus Główny Politechniki Warszawskiej

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektryczny

Wydział Fizyki

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechatroniki

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Transportu

Wydział Zarządzania

PW Filia w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych